/ 65

Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty tnhhnn một thành viên giầy thượng đình giai đoạn 2012 – 2015

Upload: VanAnhNguyen.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 331|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu 1. sự cần thiết của đề tài ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình đi trên một con đường đúng đắn và phù hợp với sự thay đổi thường xuyên và đột ngột của môi trường nhằm đạt được sự thích nghi cao độ, đảm bảo sự bền vững cho doanh nghiệp. để đạt được điều này, không gì khác hơn, các doanh nghiệp phải xác định và xây dựng một chiến lược kinh doanh thật đúng đắn cho chính doanh nghiệp mình, bởi vì chiến lược kinh doanh chính là cơ sở, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. công ty giày vải thượng đình là một doanh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.