Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xây dựng chiến lược phát triển của ngân hàng Quốc tế Việt Nam đến năm 2015

[font=times new roman]mục lụclời mở đầu.chương 1. cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển củamột tổ chức1.1. khái niệm và tầm quan trọng của chiến lược

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:455|Tải về:4|Số trang:91

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: