Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng chiến lược phát triển của ngân hàng Quốc tế Việt Nam đến năm 2015

Cấp:Đại học|Lượt xem:553|Tải về:5|Số trang:90 | Ngày upload:11/08/2012

[font=times new roman]mục lụclời mở đầu.chương 1. cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển củamột tổ chức1.1. khái niệm và tầm quan trọng của chiến lược

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.