/ 90

Xây dựng chiến lược phát triển của ngân hàng Quốc tế Việt Nam đến năm 2015

Upload: VuKimNgan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 552|Tải về: 5|Cấp: Đại học

[font=times new roman]mục lụclời mở đầu.chương 1. cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển củamột tổ chức1.1. khái niệm và tầm quan trọng của chiến lược .11.1.1. khái niệm .11.1.2. tầm quan trọng của chiến lược 21.1.3. các yêu cầu của chiến lược 31.1.4. một số đặc điểm của chiến lược 31.2. quy trình xây dựng chiến lược 41.2.1. các giai đoạn của quá trình xây dựng chiến lược 41.2.2. quy trình xây dựng chiến lược 51.2.2.1. xác định nhiệm vụ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.