Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xây dựng chiến lược phát triển tại công ty Dệt kim Hà nội 2005 – 2010

mục lục lời nói đầu chương i: cơ sở lý luận của chiến lược phát triển i. sự cần thiết phải có chiến lược trong doanh nghiệp.....6 1. nhu cầu phát triển của doan

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:384|Tải về:1|Số trang:71

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: