Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng chiến lược phát triển tại công ty Dệt kim Hà nội 2005 – 2010

Cấp:Đại học|Lượt xem:456|Tải về:1|Số trang:72 | Ngày upload:22/11/2011

mục lục lời nói đầu chương i: cơ sở lý luận của chiến lược phát triển i. sự cần thiết phải có chiến lược trong doanh nghiệp.....6 1. nhu cầu phát triển của doan

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.