/ 72

Xây dựng chiến lược phát triển tại công ty Dệt kim Hà nội 2005 – 2010

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 445|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu chương i: cơ sở lý luận của chiến lược phát triển i. sự cần thiết phải có chiến lược trong doanh nghiệp.....6 1. nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.....6 2. xuất phát từ môi trường kinh doanh.....6 ii. bản chất của chiến lược trong doanh nghiệp.....7 1. nguồn gốc của chiến lược và chiến lược phát triển.....7 2. khái niệm chiến lược phát triển.....8 3. đặc trưng của chiến lược phát triển.....9 iii. các cấp chiến lược trong doanh nghiệp.....9 1. chiến lược cấp doanh nghiệp.....9 1.1 chiến lược tăng trưởng.....10 1.2 chiến lược tăng trưởng ổn định.....13 1.3 chiến lược suy giảm.....14 1.4 chiến lược điều chỉnh.....16 2. chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.....17 3. chiến lược cấp đơn vị chức năng.....17 iv. phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược phát triển.....19 1. môi trường kinh doanh vĩ mô.....19 1.1 khái niệm môi trường kinh doanh vĩ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.