Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng chiến lược quảng cáo và PR cho nhãn hiệu laptop Toshiba của công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld hay DGW) trong năm 2011

Cấp:Đại học|Lượt xem:495|Tải về:3|Số trang:61 | Ngày upload:04/03/2012

chuyên đề thực tập: đề tài : xây dựng chiến lược quảng cáo và pr cho nhãn hiệu laptop toshiba của công ty cổ phần thế giới số (dg world) trong năm 2011 sinh viê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.