/ 62

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt? Nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Upload: NanaNunu.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 14524|Tải về: 36|Cấp: Đại học

vì sao đảng ta xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt? nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng. đảng cộng sản việt nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam đại biểu trung thành lợi ých của gia cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. thời kỳ cách mạng mới đã và đang đặt ra những nguy cơ và thách thức mới, một mặt phải nâng cao năng lực và sức chiến đầu của đảng, mặt khác phải không ngừng phát triển kinh tế bắt kịp bước tiến của các quốc gia trong khu vực và thế giới. trong văn kiện đại hội đảng viii, lần đầu đảng ta đưa ra quan điểm: "lãnh đạo kinh tế là trọng tâm xây dựng đảng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.