/ 68

Xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ diezel trong tổ hợp động cơ máy phát cấp điện tập trung broadcrown bcd-380s

Upload: TanHa.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 3732|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục trang 1. tổng quan về tổ hợp động cơ diezel-máy phát cấp điện tập trung 2 1-1. tình hình sử dụng tổ hợp động cơ diezel-máy phát cấp điện tập trung trên thế giới và ở việt nam 2 1-2.năng lượng sử dụng và sự biến đổi năng lượng trong tổ hợp động cơ -máy phát 5 1-3. phân tích quá trình tiêu thụ năng lượng của động cơ diezel khi cấp điện cho các phụ tải làm việc 6 1-4. chọn đề tài nghiên cứu 8 2. chế độ làm việc kinh tế của tổ hợp động cơ diezel-máy phát cấp điện tập trung 10 2-1.sơ đồ cấu trúc và nguyên lý làm việc của tổ hợp động cơ-máy phát 10 2-2.sự phối hợp làm việc của động cơ diezel và máy phát điện 11 2-3.chế độ làm việc kinh tế của các phụ tải theo quan diểm chi phí nhiên liệu nhỏ nhất 14 2-4.phương...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.