Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:11624|Tải về:38|Số trang:28 | Ngày upload:22/11/2011

phần mở đầu 1. tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài nước ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.