Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp

phần mở đầu 1. tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài nước ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế,

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:10169|Tải về:34|Số trang:28

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: