/ 46

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÀM THOẠI ĐỂ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM TRUYỆN

Upload: ThanhThaoNguyenHoang.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 5855|Tải về: 15|Cấp: Đại học

trường đại học sư phạm thái nguyên khoa giáo dục mầm non xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại để giáo dục ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn trong hoạt động làm quen với tác phẩm truyện bài tập nghiệp vụ thỏi nguyên - năm 2012 trường đại học sư phạm thái nguyên khoa giáo dục mầm non xây dựng hệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]