/ 46

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÀM THOẠI ĐỂ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM TRUYỆN

Upload: ThanhThaoNguyenHoang.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 4948|Tải về: 11|Cấp: Đại học

trường đại học sư phạm thái nguyên khoa giáo dục mầm non xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại để giáo dục ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn trong hoạt động làm quen với tác phẩm truyện bài tập nghiệp vụ thỏi nguyên - năm 2012 trường đại học sư phạm thái nguyên khoa giáo dục mầm non xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại để giáo dục ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn trong hoạt động làm quen với tác phẩm truyện bài tập nghiệp vụ chuyên ngành: phương pháp người hướng dẫn: th.s dương thị thúy vinh học viên: lê thị việt hà lớp đhtcmnk9d- thái nguyên thái nguyên - năm 2012 mục lục mở đầu ( trang 4) 1. lý do chọn đề tài 2. lịch sử vấn đề:( trang 5 ) 3. mục đích nghiên cứu. ( trang 7) 4. đối tượng và khách thể nghiên cứu.( trang...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.