/ 78

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuốc của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ

Upload: ThaoNguyen.dokovn012345|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 271|Tải về: 2|Cấp: Đại học

1 Chương I 3 Tổng quan về Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ và chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 I Tổng quan về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft) 3 1 Giới thiệu về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft) 3 1 1 Địa chỉ của công ty 3 1 2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 5 1 3 Sơ đồ tổ chức của công ty 6 1 4 Định hướng phát triển của công ty 7 2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft) 8 2 1 Tư vấn, cung cấp các giải pháp hệ thống Công nghệ thông

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.