/ 78

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuốc của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ

Upload: ThaoNguyen.dokovn012345|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 435|Tải về: 2|Cấp: Đại học

1 Chương I 3 Tổng quan về Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ và chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 I Tổng quan về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft) 3 1 Giới thiệu về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft) 3 1 1 Địa chỉ của công ty 3 1 2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 5 1

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]