Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuốc của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ

1 Chương I 3 Tổng quan về Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ và chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 I Tổng quan về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft)

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:221|Tải về:2|Số trang:78

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: