/ 70

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công ty CP Bánh kẹo Tràng An 2

Upload: LeNgocPhuongTram.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1831|Tải về: 12|Cấp: Đại học

phần i. mở đầu 1.1. tính cấp thiết của đề tài "nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và bền vững của đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường" [7]. tuy nhiên hiện nay môi trường nói chung, môi trường nước nói riêng đang bị suy giảm trầm trọng. với hơn 80% chất thải tại các nước đang phát triển được thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý, chất lượng nước đang dần suy thoái [1]. ngành sản xuất bánh kẹo nằm trong nhóm ngành công nghiệp thực phẩm. ngành có sự khác biệt lớn về công nghệ sản xuất cũng như công nghệ xử lý chất thải giữa các cơ sở với quy mô khác nhau [11]. nhìn chung nước thải được xả thẳng không qua xử...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.