Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực ở tiểu học

Cấp:Đại học|Lượt xem:2228|Tải về:1|Số trang:15 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

- lời bác dạy: “ vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. vâng theo lời bác, ngành giáo dục luôn phấn đấu đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.