Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hoá khi dạy học Quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 trường THPT

Cấp:Đại học|Lượt xem:1157|Tải về:9|Số trang:133 | Ngày upload:27/02/2012

mục lục trang mở đầu.....4 chương i. cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học phân hoá .....7 1.1. một số vấn đề về dạy học phõn hoỏ .....7 1.1.1. khái niệm dạy h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.