/ 133

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hoá khi dạy học Quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 trường THPT

Upload: HurricanesHlq.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1148|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mục lục trang mở đầu.....4 chương i. cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học phân hoá .....7 1.1. một số vấn đề về dạy học phõn hoỏ .....7 1.1.1. khái niệm dạy học phõn hoá .....7 1.1.2. những cấp độ và hình thức dạy học phõn hoỏ .....8 1.1.2.1. dạy học phõn hoỏ ở cấp vi mụ.....8 1.1.2.2. dạy học phõn hoỏ ở cấp vĩ mụ.....11 1.1.3. tại sao phải dạy học phân hoá.....12 1.1.4. những tư tưởng chủ đạo để dạy học phõn hoỏ .....12 1.1.5. ưu, nhược điểm của dạy học phõn hoá.....14 1.2. vai trò của câu hái, bài tập trong dạy học phân hoá.....15 1.2.1. khái niệm câu hái .....15 1.2.2. khái niệm bài tập.....15 1.2.3. câu hỏi và bài tập phân hoá.....16 1.2.4. vai trò của câu hỏi và bài tập phân hoá trong dạy học.....17 1.3. thực trạng của dạy học phõn hoỏ môn toán ở trường thpt.....18 1.4. các biện...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.