/ 20

XHH052 - Quan điểm dạy học Lấy học sinh làm trung tâm” và việc thực trong thực tiễn

Upload: KemDaiKa.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2340|Tải về: 11|Cấp: Đại học

phần trình bày i. lý do chọn đề tài. mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của nền giáo dục nước ta, nhưng giáo dục nước ta còn yếu về chất lượng. nó được biểu hiện ở sự chênh lệch về trình độ so với các nước trong khu vực và thế giới, mặt khác chưa đáp ứng với các ngành nghề trong xã hội. học sinh sinh viên tốt nghiệp còn hạn chế về năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng với nghề nghiệp, khả năng tự lập nghiệp còn hạn chế. những yếu kém này được bắt nguồn từ hoạt động dạy và học ở trong nhà trường. vì thế để nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta cần thiết phải thay đổi cách dạy và học. mỗi con người đều tiềm ẩn trong mình một năng lực trí tuệ....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.