/ 34

Xói mòn và rửa trôi đất – biện pháp khắc phục

Upload: AnhPhuongLeTran.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1759|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mở đầu đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. trong sản xuất nông nghiệp đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. do vậy, lĩnh vực đánh giá tài nguyên đất rất được quan tâm nhằm đề ra các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên mỗi vùng lãnh thổ nhất định. trên quan điểm sinh thái và môi trường, đất là nguồn tài nguyên tái tạo, một vật thể sống động, một “vật mang” của hệ sinh thái tồn tại trên trái đất. đất là tư liệu sản xuất, là đối tượng lao động, là vật mang được đặc thù bởi tính chất độc đáo mà không vật thể tự nhiên nào có được- đó là độ phì nhiêu. chinh nhờ tính chất này mà các hệ sinh thái đã và đang tồn tại, phát...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.