/ 33

Xói mòn và rửa trôi đất – biện pháp khắc phục

Upload: AnhPhuongLeTran.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2175|Tải về: 14|Cấp: Đại học

mở đầu đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. trong sản xuất nông nghiệp đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. do vậy, lĩnh vực đánh giá tài nguyên đất rất được quan tâm nhằm đề ra các giải pháp sử

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]