/ 7

Ý chí là gì và biểu hiện các phẩm chất cơ bản của ý chí qua ca dao tục ngữ

Upload: TrangTran.dokovn0|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4750|Tải về: 3|Cấp: Đại học

có thể nói ca dao tục ngữ chính là những kinh nghiệm quý báu mà cha ông ta đã đúc kết từ bao đời và cho tới bây giờ, nó đã trở thành những bài học vô giá cho biết bao thế hệ. qua câu tục ngữ trên “chí” được hiểu là ý chí của con người. vậy “ý chí” là gì? trước hết, “ý chí là mặt năng động .nỗ lực khắc phục khó khăn”. trên quan điểm tâm lý học, thì ý chí chính là một thuộc tính cá nhân. nó không được sinh ra mà được hình thành, tôi luyện trong quá trình con người đấu tranh với khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. trong quá trình thực hiện những hành động có ý chí, những phẩm chất ý chí của con người được hình thành. những phẩm chất này vừa đặc trưng cho cá nhân với tư cách là một nhân cách, vừa có ý...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.