/ 23

Ý nghĩa của việc nghiên cứu các phương pháp sản xuất giá trị thặng

Upload: ThuongLe.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 16940|Tải về: 25|Cấp: Đại học

mục lục(đề cương chi tiết) 1. lời mở đầu. 2 2. nội dung. 3 2.1.cơ sở lý luận của giá trị thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối, mối quan hệ giữa hai phương pháp này. 3 phương pháp giá trị thặng dư tuyệt đối 6 2.2. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư: 10 2.3. phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối được vận dụng vào trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của nước ta hiện nay. 11 quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 12 công nghiệp hoá, hiện đại hoá 13 kết quả 18 3. kết luận. 21 1. lời mở đầu. lấy cơ sở nghiên cứu là trường phái kinh tế chính trị cổ điển, mà đại biểu chính là david ricardo, karx marx và engels...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.