/ 23

Ý nghĩa của việc nghiên cứu các phương pháp sản xuất giá trị thặng

Upload: ThuongLe.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 17784|Tải về: 31|Cấp: Đại học

mục lục(đề cương chi tiết) 1. lời mở đầu. 2 2. nội dung. 3 2.1.cơ sở lý luận của giá trị thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối, mối quan hệ giữa hai phương pháp này. 3 phương pháp giá trị thặng dư tuyệt đối 6 2.2. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phươ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]