/ 87

Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Upload: DoanNgan.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 763|Tải về: 3|Cấp: Đại học

ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng việt nam 1. ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng việt nam 1.1. cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 thắng lợi lập nên nhà nước việt nam dân chủ cộng hoà. độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. hồ chí minh nói: "tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. trong quá trình tìm đường cứu nước, hồ chí minh đã tìm hiểu và tiếp nhận những nhân tố về quyền con người trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 của mỹ, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của cách mạng pháp. từ đó, người đã khái quát và nâng lên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.