/3

05 Bản đăng ký HT, làm theo Bác ... vụ nhân dân

Upload: KagoBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 562|Tải về: 2

Chi bộ | Trường… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN THẢO ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" Họ và tên: TRẦN QUỐC THÀNH Chức vụ: Tổ trưởng Đơn

[Ẩn quảng cáo]