/1

10 điều văn minh lịch sự trong giao tiếp của HS

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 549|Tải về: 0

10 Điều văn minh lịch sự trong giao tiếp của học sinh. 1. Sống văn minh lịch sự, có hoài bão đẹp, có chí trong học tập và công tác. 2. Có lòng tự trọng, biết giữ danh dự của mình và tôn trọng danh dự của người khác. 3. Đi đứng nghiêm chỉnh, không nói tục, không cười to ở trên đường đi và chỗ đông ng

[Ẩn quảng cáo]