Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

100 BÀI TOÁN ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2

Lượt xem:3331|Tải về:252|Số trang:16 | Ngày upload:18/07/2013

100 BÀI TOÁN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể được                                                                Bài 2 : Hãy viết các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có 1 chữ số 5                                                                Bài 3 : Từ 3 số 4 , 7 , 9 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau (Ở mỗi số không có hai chữ số giống nhau )                                                                Bài 4 : Số x có bao nhiêu chữ số biết a) x bé hơn 100 b) x đứng liền sau một số có hai chữ số                                                                 Bài 5 : Viết số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu ) Bài 6 : Hình vẽ sau đây có bao nhiêu hình tứ giác , viết tên các hình tứ giác đó                                                             Bài 7 : Hình vẽ sau có bao nhiêu hình chữ nhật viết tên các hình chữ nhật đó                                                             Bài 8 : Hình vẽ sau có bao nhiêu hình vuông , bao nhiêu hình tam giác