/6

100 cau trac nghiem ANCOL cuc hay

Upload: KevinNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 215|Tải về: 1

TRẮC NGHIỆM: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL I – DẪN XUẤT HALOGEN 1/ Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2/ Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC: A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr

[Ẩn quảng cáo]