/332

1000 TRÒ CHƠI SINH HOẠT ĐOÀN ĐỘI

Upload: HoangAnhLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 302|Tải về: 3

MINH HỌA TRÒ CHƠI CẢI BIÊN: 1/ TRÒ CHƠI 1: Băng reo, bài hát sinh hoạt “Ngón tay nhúc nhích” Cách chơi: Cùng hát bài “Ngón tay nhúc nhiùch”, vừa hát vừa đưa ngón tay lên nhúc nhích. Ví dụ: Khi người quản trò hát “Một ngón tay nhúc nhích nè!” thì ngay lúc đó người chơi sẽ đưa ngón tay lên và đồn

[Ẩn quảng cáo]