Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

116-117-T29-Đi bộ ngao du

Lượt xem:2515|Tải về:13|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần 29- Tiết 116 -117Ngày soạn Ngày dạyĐI BỘ NGAO DU(Trích Ê MIN hay Về giáo dục) Ru- xô I. Mục tuêu cần đạt: - Giúp học sinh hiểu rõ đây là VB mang tính chất NL với cách lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục: tác giả lại là nhà văn, bài này tích trong một tiểu thuyết nên các lí lẽ luôn hoà quyện với thực tiễn cuộc sống của riêng ông, khiến với NL không những sinh động mà qua đó ta còn thấy được ông là một con người giản dị, quí trọng tự do và yêu mến thiên nhiên II. Chuẩn bị: - GV: soạn giáo án - HS: Soạn theo câu hỏi sgk - Kiểm tra (5’) Qua chương I: Thuế máu, em hiểu điều gì về chính quyền thực dân tại các nước bản xứ? Nhận xét nghệ thuật nghị luận được thể hiện qua ngòi bút của Nguyễn Ái QuốcIII. Tổ...