/3

116-117-T29-Đi bộ ngao du

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2931|Tải về: 13

Tuần 29- Tiết 116 -117Ngày soạn Ngày dạyĐI BỘ NGAO DU(Trích Ê MIN hay Về giáo dục) Ru- xô I. Mục tuêu cần đạt: - Giúp học sinh hiểu rõ đây là VB mang tính chất NL với cách lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục: tác giả lại là nhà văn, bài này tích trong một tiểu thuyết nên các lí lẽ luôn hoà quyện v

[Ẩn quảng cáo]