Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/69

117 Câu chuyện kể về tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Lượt xem:840|Tải về:6|Số trang:69 | Ngày upload:09/11/2012

Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(Kèm theo kế hoạch số - KH/, ngày 0 / /2007 của Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Công ty TNHH nhà nước một TV Kim loại mầu Thái Nguyên Được chọn lọc trong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà nội-2007 để sử dụng tại Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công ty. Các câu chuyện dưới đây được đã được sắp xếp theo chủ đề để thí sinh các đơn vị tham khảo.* Lưu ý: + Chữ số in đậm không có ngoặc (ví dụ 1là dự kiến số thứ tự chuyện được sắp xếp theo chủ đề+ Chữ số trong ngoặc vuông...