/69

117 câu chuyện về Bác Hồ

Upload: HaiDuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 684|Tải về: 7

NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH(Kèm theo kế hoạch số - KH/, ngày 0 / /2007 của Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Công ty TNHH nhà nước một TV Kim loại mầu Thái Nguyên Được chọn lọc trong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của

Xem thêm: 117 câu chuyện về Bác Hồ
[Ẩn quảng cáo]