/74

12 DE THI KHAO SAT SINH THPT CO DAP AN

Upload: OngGia.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 252|Tải về: 1

Đề 01 1/ Đâu là nhận định sai ? a Tính trạng do gen trên NST X qui định DT chéo. b Vùng tương đồng là vùng chứa lôcut gen khác nhau giữa NST X và NST Y. c Dựa vào các tính trạng Lk với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sx . d Tính trạng do gen trên

[Ẩn quảng cáo]