Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

15 câu trắc nghiệm về Luật Phòng chống ma túy

Lượt xem:1832|Tải về:22|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2008/9/2782CÂU HỎI LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚYCâu 1 : Các hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật phòng, chống ma túy: a- Trồng cây có chứa chất ma túy; Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đọat chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; b- Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy; Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy; c- Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà...