Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/32

19 đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 1

Lượt xem:33363|Tải về:1738|Số trang:32 | Ngày upload:18/07/2013

19 ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ SỐ 1 Họ và tên.......................... BÀI THI GIỮA KÌ II – Năm học 2010- 2011 Lớp 1............. MÔN: TOÁN - LỚP 1 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian chép đề) Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( 1đ ) 20;.....;......;23;.....;......;......;.....; 28;......;......;31;.....;......;......;35;......;.......;......;.......;.......;......;42 Bài 2: Viết số (theo mẫu ) (1 đ) a) Hai mươi lăm: 25 b) 49: bốn chín Năm mưoi:...... 55................ Ba mươi hai :.... 21................. Sáu mươi sáu:...... 73................. Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ) 20 + 30 40 + 50 80 – 40 17 – 5 ............. .............. ............. ............ ............. .............. .............. ............. ............. ............... .............. ............. Bài 4: Tính (2đ) 20 + 50 = 70 – 30 = 10 + 20 + 30 = 90 – 30 + 20 = 40 cm + 40 cm = 80 cm – 60cm = Bài 5: Điền dấu >, 80......60 70 – 20.......40 50 – 20 ....30 60.......30 + 20 Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông .(0,5đ) Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ , tổ Hai làm được 10 lá cờ .Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ ? (1,5đ) ĐỀ SỐ 2 Họ và tên:…………………………… Lớp…. Trường Tiểu học Vạn Phúc BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Năm học 2009- 2010 Môn Toán lớp 1  Thời gian làm bài 40 phút Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3 điểm a) Số liền trước số 13 là 12 b) Số liền sau số 21 là 20 c) 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị d) 16 e) Số 25 đọc là “Hai mươi lăm” g) 23 cm + 12 cm = 35 cm Bài 2. Đặt tính rồi tính 2 điểm 24 + 15 10 + 9 12 – 2 90 – 40                                                                                                                                         Bài 3. Tính nhẩm 1,5 điểm 11 + 3 – 4 = ……. 15 – 2 + 3 = ……… 17 – 5 – 1 = ……. 19 – 6 + 6 = ……… 30 cm – 20 cm = …….. 12 cm + 6 cm = …….. Bài 4. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính? 1,5 điểm