/5

2 Đề KT ĐẠI SỐ 8- Tiết 56 ... ma trận )

Upload: RauCold.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 308|Tải về: 1

Tuần 26 - Tiết 56: KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN ĐẠI SỐ 8 I/ Mục tiêu: * Kiến thức: Biết khái niệm phương trình, phương trình tương đương, phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu, các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. * Kỹ năn

[Ẩn quảng cáo]