/35

20 đề kiểm tra học kì 2 sinh ... + đáp án.)

Upload: NhiNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 161|Tải về: 0

PHÒNG GD – ĐT TRƯỜNG THCS KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn : Sinh Lớp : 8 Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ) Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Chủ đề 1 Trao đổi chất và năng lượng Nhận biết được t/d của Vitamin D   Lập được khẩu phần ăn hàng ngày   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25   1 1,0  Số câu 2 1,25điểm=1,25% Chủ đề 2 Bài tiết Nhận biết vai trò của sự bài tiết Các bệnh về thận  Chức năng lọc máu nước tiểu   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 1 0,25  1 2,0  Số câu 3 2,5 điểm 25% Chủ đề 3 Da Nhận biết cấu tạo và chức năng của da     Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25    Số câu 1 0,25 điểm =0,25% Chủ đề 4 Thần kinh và giác quan  Các bộ phận của hệ TK Cấu tạo, chức năng từng bộ phận  Chức năng từng bộ phận  Số câu Số điểm Tỉ lệ %  1 0,5 1 2,0  1 2,0 Số câu 3 4,5 điểm =45.% Chủ đề 5 Nội tiết Vai trò hooc môn, các tuyến nội tiết Vai trò hooc môn, các tuyến nội tiết    Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 1 0,25   Số câu 2 0,5 điểm =5% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 4 2,0 20% 4 3,0 30% 3 5,0 50% 11 10 điểm  B. ĐỀ: I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào phương án đúng Câu 1: Nước tiểu đầu được tạo ra từ: (0.25đ) a. Nang cầu thận và các bể thận. b. Các bể thận. c. Các đơn vị chức năng của thận d. Bóng đái và các ống thận Câu 2: Thiếu Vitamin D sẽ gây bệnh: (0.25 đ) Bệnh hoại huyết. b. Thiếu máu c. Còi xương ở trẻ và loãng xương ở người lớn d. Khô giác mạc ở mắt. Câu 3: Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của: (0.25 đ) a. Tầng tế bào sống. b. Lớp sắc tố. c. Lớp sợi mô liên kết. d. Tầng sừng Câu 4: Hoóc môn do tuyến giáp tiết ra là: (0.25 đ) Insulin và Tirôxin. b. Canxitônin và Glucagôn c. Tirôxin và Canxitônin d. Glucagôn và Oxitoxin Câu 5: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì? (0.25 đ) a. Dư Insulin b. Đái tháo đường. c. Sỏi thận. d. Sỏi bóng đái Câu 6: Hãy điền những từ và cụm từ vào chỗ trống (....) cho hoàn thiện câu sau: (1đ) Hệ thần kinh bao gồm ......................, ............................., các dây thần kinh và hạch thần kinh. Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ ........................... và .............. Câu 7. Hãy ghép các chữ cái (a,b,c, .....) với các số (1,2,3, ....) cho thích hợp. Các hooc môn Tác dụng Trả lời Tirôxin GH OT Insulin Glucagôn 1.Tiết sữa, co bóp tử cung lúc đẻ 2.Giúp cơ thể tăng trưởng 3.Điều hòa trao đổi chất 4.Chuyển hóa glicogen glucôzơ 5.Chuyển hóa glucôzơ glicogen a – b – c – d – e –