/2

3 DE KIEM TRA 1 TIET CHUONG SO PHUC

Upload: TrangTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 371|Tải về: 2

Họ và tên: ....................................................... Lớp: 12A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Giải Tích   ĐỀ BÀI: Bài 1(1,5 đ): Tính môđun của số phức . Bài 2(1,5 đ): Thực hiện phép tính:  Bài 3(1,5 đ): Tìm số phức z, biết:  Bài 4(3,0 đ): Giải phương trình sau trên tập số phức a/  b/  Bài 5(1,25 đ) Gọi  và  là hai nghiệm phức của phương trình  . Tính giá trị của biểu thức Bài 6(1,25 đ): Trong mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  ______________________________ BÀI LÀM: .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................