/53

325 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử

Upload: TuyetNhungDoan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1384|Tải về: 59

Câu 1Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?A)Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.B)Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.C)Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.D)Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa.Đáp ánBCâu 2Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?A)Công nghiệp chế biến.B)Nông nghiệp và khai thác mỏ.C)Nông nghiệp và thương nghiệp.D)Giao thông vận tải.Đáp ánBCâu 3Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?A)ở Việt Nam có trữ lượng than lớn.b)Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.c) Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốcd)Tất cả cùng đúng.Đáp án-dCâu...