/53

325 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử

Upload: TuyetNhungDoan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1834|Tải về: 67

Câu 1Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?A)Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.B)Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.C)Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hộ

[Ẩn quảng cáo]