/2

333 bài tập tích phân tự luyện

Upload: ThanhTan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 196|Tải về: 0

(333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC( 1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên hàm của hàm số g(x)= x.cosx biết rằng nguyên hàm này triệt tiêu khi x=k 2/Định m để hàm số: F(x) = mx+(3m+2)x2 -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số: f(x)

[Ẩn quảng cáo]