Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

5 đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc

Lượt xem:1872|Tải về:13|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

Tiêu đề: Năm đặc trưng của Chủ nghĩa đế quốccuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, do sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa cso sự cải biến: Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn phát triển cao nhất và cuối cùng của chủ nghĩa tư bản ra đời. Sự ra đời của nó là nguyên nhân kinh tế của sự xuất hiện chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc. Những thứ lý thuyết đủ loại đó, ngay từ đầu, đã ra sức bào chữa, tô vẽ cho chủ nghĩa đế quốc, lớn tiếng ủng hộ những chính sách phản động của nó. Những nọc độc của nó không phải không ảnh hưởng đến phong trào cách mạng có thể làm lạc hướng đấu tranh của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức bóc lột chống chủ nghĩa đế quốc. Thực tế lịch sử đó đòi...