Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/15

5 ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN 7

Lượt xem:193|Tải về:0|Số trang:15 | Ngày upload:18/07/2013

Đề 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP: 7 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề) I.TRẮC NGHIỆM. ( 5 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Kết quả nào sau đây là đúng. A. B. C. D. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai. A. có số đối là B. có số đối là C. có số đối là D. có số đối là Câu 3: Kết quả nào sau đây là sai. A. thì x = 0 B. thì C. thì D. thì Câu 4: Kết quả nào sau đây là đúng. A. B. C. D. Một Kết quả khác. Câu 5: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ? A. B. C. D. Câu 6: Cho hàm số y = f(x) = -3x. Kết quả nào sau đây là sai. A. f(3) = -9 B. f(-2) = 6 C. f() = 1 D. f(0) = 0 Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(0; 1); B(4; 2); C(3; 0) và D(-2; 5). Điểm nằm trên trục hòanh là: A. Điểm A B. Điểm B C. Điểm C D. Điểm D Câu 8: Cho tam giác ABC có  ; . Số đo của góc C là : A. 300 B. 400 C. 500 D. 600 Câu 9: Cho , biết rằng ; . Số đo của góc P là :  A. 300 B. 400 C. 500 D. 600 Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Hai tam giác vuông có một cạnh góc vuông và một góc nhọn bằng nhau thì bằng nhau B. Hai tam giác vuông có một cạnh huyền bằng nhau và một góc nhọn bằng nhau thì bằng nhau. C. Hai tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau thì bằng nhau. D. Hai tam giác vuông có một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề bằng nhau thì bằng nhau. II. TỰ LUẬN. (5 điểm) Bài 1 : ( 1điểm) Thực hiện phép tính : Bài 2: ( 1,5điểm) Cho biết 10 người có cùng năng suất làm việc thì sẽ xây xong một căn nhà trong 6 tháng. Hỏi với 15 người có cùng năng suất như trên sẽ xây xong căn nhà trong thời gian bao lâu ? Bài 3: ( 2,5điểm) Cho đọan thẳng AB, gọi O là trung điểm của AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB, vẽ các tia Ax và By vuông góc với AB. Gọi C là một điểm bất kỳ thuộc tia Ax ( C khác A), đường thẳng vuông góc vơi OC tại O cắt By ở D. Tia CO cắt đường thẳng BD ở K. a) Chứng minh (AOC = (BOK, từ đó suy ra AC = BK và OC = OK. b) Chứng minh CD = AC + BD. ----------hết---------- HƯỚNG DẪN CHẤM I.Trắc nghiệm: ( 5 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,5đ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trả lời D A B A D C C B C A  II. Tự luận: ( 5 điểm) Bài 1 : ( 1điểm)Tính được: ... = ----------------------------------------0,5đ = ----------------------------------------0,25đ = ----------------------------------------0,25đ Bài 2: ( 1,5điểm) Tóm tắt : 10 người 6 tháng 15 người x tháng ---------------0,5đ Theo tính chất hai đại lượng TLN ta có : 15.x = 10.6 -----------------------0,5đ Trả lời : Vậy 15 người thì làm xong căn nhà trong 4 tháng. -------0,5đ Bài 3: ( 2,5điểm)