/17

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

Upload: NguyenDuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 6292|Tải về: 345

Sở GD và ĐT Hà Tây Đề Thi một tiết Trường: THPT Trần Đăng Ninh Môn: Hoá học - - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thời gian: 45 phútChọn đáp án đúng nhất:Câu 1. Cho 1,42 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch chứa 0,0225 mol Ba(OH)2. Lọc bỏ kế

[Ẩn quảng cáo]