Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

Lượt xem:5714|Tải về:313|Số trang:17 | Ngày upload:09/11/2012

Sở GD và ĐT Hà Tây Đề Thi một tiết Trường: THPT Trần Đăng Ninh Môn: Hoá học - - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thời gian: 45 phútChọn đáp án đúng nhất:Câu 1. Cho 1,42 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch chứa 0,0225 mol Ba(OH)2. Lọc bỏ kết tủa, cho H2SO4 vào H2O lọc để tác dụng hết với Ba(OH)2 dưthì tạo thành 1,7475 gam kết tủa. Khối lượng của CaCO2 trong hỗn hợp đầu là A. 1,42 gam B. 1 gam C. 0,42 gam D. Đáp án khácCâu 2. Khi thu khí O2 trong PTN, có thể thu theo các nào sau đây là đúng nhất: A. Đẩy không khí và úp bình B. Tất cả đều đúng C. Đẩy nước D. Đẩy không khí và ngửa bìnhCâu 3. Cho sơ đồ...