Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/576

60 năm CNXHVN

Lượt xem:160|Tải về:0|Số trang:576 | Ngày upload:09/11/2012

Lời nói đầuTừ thuở tấm bé, khi mới cắp sách đến trường, ngọng nghịu ê a những bài học vỡ lòng, ngân nga những câu hát mẹ ru, thuộc lòng chuyện "Âu cơ đẻ bọc trăm trứng", chuyện "Mỵ Nương", "Thánh Gióng", "Hai Bà Trưng đại tài giết giặc"… tôi đã khắc sâu lời thầy dạy văn khi trích dẫn lời căn dặn của Bác Hồ:"Dân ta phải biết sử taCho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"Trong tôi luôn tự hào về truyền thống bốn ngàn năm vẻ vang của dân tộc ta từ buổi đầu dựng nước, tự hào về những chiến công oanh liệt của thế hệ cha ông đi trước. Truyền thống lịch sử vẻ vang ấy gắn liền với các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống quân xâm lược trong thời đại dựng nước giữ nước, thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc, thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng tháng Tám...