/7

7 de on tap hoc ki 1 toan 10

Upload: PhuongLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 126|Tải về: 0

TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN 10 HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2009 – 2010  ĐỀ 1 Tìm TXĐ của các hàm số sau:  Cho hàm số Khảo sát và vẽ đồ thị (P) hàm số (1) khi m = 5. Dựa vào (P), hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình Dựa vào (P), hãy tìm tất cả các giá trị của x để Tìm các giá trị của m để hàm số (1) đồng biến trên Giải các phương trình sau:   Trong mặt phẳng Oxy, cho : Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của 1 tam giác. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Trong hệ trục Oxy cho ba điểm A(0 ; 5) , B(–2 ; 1) , C(4 ; –1) Tính chu vi và diện tích . Tìm toạ điểm P để Tìm tập hợp điểm M sao cho 1. Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c 2. Tìm các giá trị của m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt -----------------------Hết-------------------- TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN 10 HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2009 – 2010  ĐỀ 2 Tìm TXĐ của các hàm số b) 1. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2. Cho hàm số ( m là tham số) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số khi m = 1. Tìm m để đường thẳng cắt tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung. Tìm điểm cố định của . Giải các phương trình sau:   Cho tam giác ABC, các điểm I, J lần lượt nằm trên cạnh BC và BC kéo dài sao cho ,: Phân tích theo Phân tích theo Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy phân tích theo Gọi . Hãy tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC. Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(–1;2); B(2;3); C(1; –4). Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. Tìm tọa độ điểm N trên trục hoành sao cho ba điểm A, B, N thẳng hàng. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của AB và BC. Phân tích theo hai vectơ và Tìm các giá trị của m sao cho phương trình sau có nghiệm duy nhất . Cho Hãy tìm giá trị lớn nhất của ----------------------Hết-------------------- TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN 10 HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ 3 Tìm TXĐ của các hàm số sau  Cho hàm số bậc hai có đồ thị là (P) đi qua và có bảng biến thiên: x -1  y 4  Xác định a, b, c. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với a, b, c tìm được. Tìm m để (P) nằm hoàn toàn phía dưới đường thẳng y = 1- 3m. Giải các phương trình sau:   Cho phương trình mx2 – 2(m+1)x+m–3=0 Xác định m để ph.trình có một nghiệm bằng 2. Tìm nghiệm còn lại. Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho tổng các nghiệm là một số nguyên Cho (ABC có A(1; 4), B(5; 0), C(–1; 2). 1) Tìm toạ độ trọng tâm của (ABC. 2) Tính chu vi (ABC. Chứng minh (ABC vuông. 3) Tìm điểm E, biết E nằm trên đ.thẳng AB sao cho AB ( KE với K(5; 3). 4) Tìm điểm D, biết AD = 4 và . Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A(– 4; 1), B(2; 4) và C(2; –2). a) Chứng minh rằng ba điểm A, B và C không thẳng hàng; b) Tìm toạ độ trọng tâm tam giác ABC; c) D là điểm trên cạnh BC sao cho BD = BC, hãy phân tích vectơ theo hai vecto và Chứng minh rằng: ta có: Cho a, b