/67

79 CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 779|Tải về: 10

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ - KỲ 1 1. ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNHNăm 1958, Bác đi thăm Ấn Độ, Người rời Thủ đô Niu Đêli bằng xe lửa đặc biệt để thăm thành phố Bombay. Đông đảo đại diện ngoại giao các nước và quần chúng Thủ đô Niu Đêli ra tiễn Bác. Các thành viên của đoàn ta lên các toa trước để khi

[Ẩn quảng cáo]