Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

89-T23-Đi đường

Lượt xem:243|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần 23 - Tiết 89Ngày soạn Ngày dạyĐI ĐƯỜNGI. Mục tiêu cần đạt: Giúp hs - Hiểu đựơc ý nghĩa tư tưởng của bài thơ, từ việc đi đường gian lao mà nói lên bài học đường đời, đường cách mạng - Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của bài thơ rất bình dị, tự nhiên mà chặt chẽ, mang ý nghĩa sâu sắc.II. Chuẩn bị - GV: soạn giáo án - Hs: Soạn bài theo câu hỏiIII. Tiến trình lên lớpỔn địnhKiểm bài sọanTổ chức các hoạt độngHoạt động của thầyHĐ của tròNội dung ghi* Hoạt động 1: Khởi động Cụôc đời của Bác là những bài học vô giá. Có những điều rất đơn giản trong cuộc sống nhưng phải trải qua mới rút ra được nhưng bài bài học sâu xa. Bài thơ “Đi đường” của Bác cũng giúp cho chúng ta hiểu đựơc một bài học lớn về đường đời, về quyết tâm* Hoạt...