/3

89-T23-Đi đường

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 446|Tải về: 1

Tuần 23 - Tiết 89Ngày soạn Ngày dạyĐI ĐƯỜNGI. Mục tiêu cần đạt: Giúp hs - Hiểu đựơc ý nghĩa tư tưởng của bài thơ, từ việc đi đường gian lao mà nói lên bài học đường đời, đường cách mạng - Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của bài thơ rất bình dị, tự nhiên mà chặt chẽ, mang ý nghĩa sâu sắc.II.

[Ẩn quảng cáo]