/2

AMONIAC VÀ MUÔI AMONI

Upload: VanThuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 965|Tải về: 2

AMONIAC VÀ MUÔI AMONI (tiết 17)MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức HS biết:Tính chất hóa học của muối amoni.Vai trò quan trọng của muối amoni trong đời sống và trong kĩ thuật Phương pháp điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp 2. Kĩ năng Giải thích tính chất của muối amoni Vận dụng cá

[Ẩn quảng cáo]