Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/54

An toan giao thong lop 4

Lượt xem:498|Tải về:2|Số trang:54 | Ngày upload:09/11/2012

An toàn giao thông: Tiết 1Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộI. Mục tiêu: - Học sinh biết thêm nội dung 12 biển báo hiệu giao thông phổ biến là:+ Biển báo cấm: Biển số 101a; 122.+ Biển báo nguy hiểm: Biển số 208; 209; 233+ Biển chỉ dẫn: Biển số 301 (a, b, đ, e), 303, 304, 305.+ Các điều luật có liên quan: Điều 10 - Khoản 4; Điều 11 - Khoản 1, 2, 3 (Luật GTĐB)- Học sinh nhận biết nội dung của các biển báo hiệu ở khu vực gần trường học, gần nhà hoặc thường gặp. - Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo.- Tuân theo luật và đi đúng phần đường quy định của biển báo hiệu giao thông.II. Chuẩn bị: - Giáo viên: 23 biển báo hiệu: 12 biển báo mới và 11 biển báo đã học.+ 28 tấm bìa có viết tên biển báo trong đó...