/2

Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Upload: TrangPhung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 693|Tải về: 3

Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Quang hợp là quá trình cơ bản trong hoạt động sống của cơ thể thực vật, có quan hệ mật thiết với các quá trình trao đổi chất khác của cơ thể và chịu ảnh hưởng liên tục của nhân tố môi trường. Chúng ta hãy xem xét các mối quan hệ giữa quang hợp vớ

[Ẩn quảng cáo]