/6

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh ... sống sinh vật

Upload: ManhHungNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 815|Tải về: 2

Trường Thực Nghiệm Sư Phạm  Nhóm Tổ 1 _ Lớp 9A6   ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT PHẦN A MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I. MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA SINH VẬT Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những j bao quanh chúng. Có bốn loại môi

[Ẩn quảng cáo]