Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí

Lượt xem:209|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí Biết sự hình thành liên kết và cấu trúc không gian của ankan. Biết mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lý của ankan. I. Cấu trúc phân tử Ankan 1. Sự hình thành liên kết trong phân tử Ankan Các nguyên tử C ankan ở trạng thái lai hóa . Mỗi nguyên tử C nằm ở tâm của tứ diện mà 4 đỉnh là các nguyên tử H hoặc C,liên kết C-C,C-H đều là liên kết .Các góc hóa trị đều gần bằng 2. Cấu trúc trong không gian của Ankan a) Mô hình phân tử b) Cấu dạng Các nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đơn C-C có thể quay tuơng đối tự do quanh trục liên kết đó tạo ra vô số dạng khác nhau về vị trí tuơng đối trong không gian gọi là các cấu dạng. Cấu dạng xen kẽ bền hơn cấu dạng che khuất. Các cấu dạng luôn chuyển đổi với nhau, không thể cô lập riêng từng cấu dạng được. II. Tính chất vật lí của ankan 1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng Ở điều kiện thường,các ankan từ đến ở trạng thái khí,từ đến khoảng ở trạng thái lỏng,từ khoảng trở đi ở trạng thái rắn. Nhiệt độ nóng chả,nhiệt độ sôi và khối luợng riêng của ankan nói chung đều tăng theo số nguyên tử cacbon trong phân tử thức là tăng theo phân tử khối.Ankan nhẹ hơn nước. 2. Tính tan, màu và mùi Ankan không tan trong nước,khi trộn vào nuớc thì bị tách thành lớp nổi lên bên trên nên người ta nói chúng kị nước.Ankan là những dung môi không phân cực hòa tan tốt những chất không phân cực như dầu,mỡ...chúng là những chất ưa dầu mỡ và ưa bám dính vào quần áo,lông,da.Những ankan lỏng có thể thấm được qua da và màng tế bào. Ankan đều là những chất không màu. Các ankan nhẹ nhất như metan,etan,propan là những khí không mùi.Ankan từ có mùi xăng,từ có mùi dầu hỏa.Các ankan rất ít bay hơi nên hầu như không mùi   Các dạng bài liên quan: Hiđrocacbon      Một số bài tập Baì 80690 Hidrocacbon A có công thức dạng . 1 mol A tác dụng vừa đủ 4 mol () hoặc 1 mol Brom. A là chất nào? Chọn một đáp án dưới đây  A. Axetilen B. Vinylaxetilen C. Benzen D. Stiren   Baì 80687 Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X bằng một lượng vừa đủ oxi. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua đặc thì thấy thể tích khí giảm hơn một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào? Chọn một đáp án dưới đây  A. Anken B. Ankin C. Ankan D. Aren   Baì 80686 Khi cho toluen tác dụng với Clo theo tỉ lệ 1:1 (askt) thu được sản phẩm thế là chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây  A. Benzylclorua B. o-clo-toluen C. p-clo-toluen D. Cả B, C   Baì 80685 Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các chất benzen, stiren, etylbenzen? Chọn một đáp án dưới đây  A. Dung dịch B. Dung dịch brom C. Oxi không khí D. Dung dịch HCl   Baì 80684 Xác định số đồng phân aren có công thức phân tử là ? Chọn một đáp án dưới đây  A. 6 B. 7 C. 8 D. 9   Baì 80683 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thì thu được có khối lượng lớn hơn của nước là 7,8 gam. Hãy lựa chọn công thức phân tử đúng của X? Chọn một đáp án dưới đây  A. B.  C. D.   Baì 80536 Đốt cháy  12,4 g hỗn hợp x gồm được 39,6 g . Mặt khác 0,05 mol X làm mất màu 200 ml dd 0,3