/4

Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí

Upload: NanaTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 437|Tải về: 0

Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí Biết sự hình thành liên kết và cấu trúc không gian của ankan. Biết mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lý của ankan. I. Cấu trúc phân tử Ankan 1. Sự hình thành liên kết trong phân tử Ankan Các nguyên tử C ankan ở trạng thái lai hóa . Mỗi nguyên t

[Ẩn quảng cáo]