Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/509

Atlas Giải Phẫu Người

Lượt xem:12108|Tải về:1305|Số trang:509 | Ngày upload:17/01/2012

Mười lăm năm sau lần xuất bản thứ nhất, cuốn sách lại được cập nhật, chỉnh lý và tổ chức lại toàn bộ Hai tác giả đầu tiên, nay đã là giáo sư danh dự, rất vui mừng nhận được sự cộng tác của Giáo sư Lütjen-Drecoll với cương vị đồng tác giả Giáo sư Lütjen-Drecoll là Trưởng Bộ môn, nơi các ý tưởng đầu tiên của cuốn sách thành hình Giáo sư trước đây cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cho cuốn sách Điều này giúp cho cuốn sách luôn có tính liên tục, cập nhật và mới mẻ Trong lần xuất bản này có thêm nhiề