/509

Atlas Giải Phẫu Người

Upload: TungNguyen.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 13067|Tải về: 1376

Mười lăm năm sau lần xuất bản thứ nhất, cuốn sách lại được cập nhật, chỉnh lý và tổ chức lại toàn bộ Hai tác giả đầu tiên, nay đã là giáo sư danh dự, rất vui mừng nhận được sự cộng tác của Giáo sư Lütjen-Drecoll với cương vị đồng tác giả Giáo sư Lütjen-Drecoll là Trưởng Bộ môn, nơi các ý tưởng đầu

[Ẩn quảng cáo]