Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

axit bazo muối

Lượt xem:1041|Tải về:7|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: Tuần:Ngày dạy: Tiết:AXIT-BAZƠ-MUỐII/ Mục tiêu: Hs hiểu và biết cách phân loại axit, bazơ, muối theo thành phân hoá học và tên gọi của chúng + Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđrô liên kết với gốc axit, các nguyên tố hiđrô này có thể thay thế bằng kim loại + Phân tử bazơ gôm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit.II/ Chuẩn bị: Bảng nhóm, bút dạBảng phụ: Tên, công thức, thành phần, gốc… của một số axit thường gặp Một số miếng bìa có ghi công thức của một số loại hợp chất vô cơ (oxit, bazơ, axit, muối)… để HS chơi trò chơi.III/ Phương pháp: Hoạt động nhóm, đàm thoại.IV/ Tiến trình tổ chức giờ học:1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra : Nêu các tính chất hoá học của nước, viết các PTPƯ minh hoạ.Nêu khái niệm, công thức chung của oxit, có...