/5

Bài 1: Cung và Góc lượng giác

Upload: QuyenNalu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 583|Tải về: 7

: Bùi Thanh Ngày : 23/03/2010 Ngày : 30/03/2010 Tiết : 54 GVHD: Nguyễn Thanh Hải   Chương VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1 : CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC I.tiêu: 1. thức : Giúp học sinh: Hiểu khái niệm đường đường tròn định hướng và cung lượng giác. Hiểu khái niệm góc

[Ẩn quảng cáo]