/5

Bài 1: Cung và Góc lượng giác

Upload: QuyenNalu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 356|Tải về: 6

: Bùi Thanh Ngày : 23/03/2010 Ngày : 30/03/2010 Tiết : 54 GVHD: Nguyễn Thanh Hải   Chương VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1 : CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC I.tiêu: 1. thức : Giúp học sinh: Hiểu khái niệm đường đường tròn định hướng và cung lượng giác. Hiểu khái niệm góc lượng giác và đường tròn lượng giác. Hiểu khái niệm đơn vị độ và radian, mối quan hệ giữa các đơn vị này. 2. Kĩ năng : + Tính và chuyển đổi thành thạo hai đơn vị dộ và radian.Tính thành thạo số đo một cung lượng giác. 3. Thái độ Rèn luyện tính nghiệm túc, khoa học, tính thực tiễn cao. Rèn luyện óc tư duy thực tế . Rèn luyện tính sáng tạo. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Chuẩn bị của GV: + án, SGK, bảng phụ, thước kẻ 2. Chuẩn bị của HS : + SGK, ghi, đọc bài trước III. Phuơng pháp dạy + Gợi mỡ, nêu vấn đề đan xen với hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: Cho tam giác vuông ABC, vuông tại A, AB = 3, BC = 4. Câu hỏi 1: Hãy cho biết sin của các góc B và C Câu hỏi 2: Hãy cho biết các giá trị còn lại của các góc B và góc CB. 2. Ổn định lớp. 3. Tiến hành bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung  GV yêu cầu Hs theo dõi hình 39 trên bảng và đặt ra các câu hỏi sau đây. + Nếu cuốn trục số theo n vòng thì một điểm trên đường tròn sẽ ứng với mấy điểm trên trục số ? + Với một điểm trên trục số tương ứng với mấy điểm trên đường tròn ? + GV giải thích và đi đến khái niệm đường tròn định hướng . * GV yêu cầu HS theo dõi hình 41 trên bảng và từ hình này, nêu khái niệm cung lượng giác. Sau đó GV đưa ra các câu hỏi sau nhằm cung cố khái niệm H1. Hình 41a) điểm M di động từ A đến B theo chiều âm hay chiều dương ? H2. Hình 41b) điểm M di động từ A và B theo chiều âm hay dương ? và nó quay nhiều hơn hình 41 a) mấy vòng ? H3. Hình 41c) điểm M di động từ A đến B theo chiều âm hay chiều dương ? và nó quay nhiều hơn hình 41 a) mấy vòng ? H4. Hình 41d) điểm M di động từ A đến B theo chiều âm hay dương + GV đưa ra khái niệm và kí hiệu. + Gv chú ý + GV treo hình 42 và nêu khái niệm góc lượng giác Sau đó đưa ra các câu hỏi : H1. Với mỗi góc lượng giác thì có bao nhiêu cung lượng giác và ngược lại. H2. Ta chỉ cần xét một trong hai hoặc cung lượng giác hoặc góc lượng giác trong việc xác định các tính chất của góc hoặc cung lượng giác có được hay không ? + GV treo hình 43 và nêu khái niệm đường tròn lượng giác . GV giới thiệu cung có số đo 1 radian Sau đó có thể đưa ra nhận xét . Sau đó đưa ra các câu hỏi sau nhằm củng cố khái niệm . H1. Cả đường tròn có số đo bao nhiêu rad? H2. Ngoài số đo rad còn có số đo nào mà em đã biết ? GV đưa ra các câu hỏi sau nhằm đặt vấn đề H1. Cả đường tròn có số đo bao nhiêu độ ? H2 Hãy tính xem cung có số đo 1 rad thì có số đo bao nhiêu độ ? Sau đó GV đưa ra công thức + GV nêu bảng chuyển đổi thông dụng . + Vẽ hình vào vở + Suy nghĩ trả lời + Ghi định nghĩa đườn tròn định hướng vào vở + Theo dõi + Hs suy nghĩ trả lời + Chép khái niệm vào vở + Hs quan sát hình + Suy nghĩ trả lời