Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 10. Một số muối quan trọng

Lượt xem:375|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần 8 Ngày soạn: 02/10/2011Tiết 15 Ngày dạy: 04/10/2011Bài 10: MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNGI. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1. Kiến thức: Biết được: Biết được một số tính chất và ứng dụng của natri clorua (NaCl) và Kali nitrat (KNO3).2. Kĩ năng Viết phương trình hóa học minh họa, tính khối lượng của muối trong phản ứng.3. Thái độ HS biết tiết kiệm hóa chất trong khi làm thí nghiệm và trong cuộc sống. 4. Trọng tâm: Tính chất và ứng dụng của NaCl và KNO3.II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học : a. GV: Bảng phụ / SGK 35 .b. HS: Xem trước bài mới. 2. Phương pháp: Đàm thoại – tìm tòi, vấn đáp, thảo luận nhóm. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1’): 9A1……/…… 9A2……/…… 9A3…./….. 2. Kiểm tra bài cũ(7’): HS1: Nêu các tính chất hoá học của muối? Viết các phương trình phản ứng minh họa?HS2: Định nghĩa phản...