Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai 13 Sinh Hoc 11 can ban

Lượt xem:1251|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày dạy:Ngày soạn:Tiết: Bài 13: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔITI. Mục tiêuSau khi học xong bài này học sinh cần phải:- Làm được thí nghiệm phát phát hiện diệp lục và carôtenôit.- Xác định được diệp lục trong lá, carôtenôit trong lá già, trong quả và trong củ.II. Chuẩn bị:1. Dụng cụ:- Cốc thủy tinh 20 - 50 ml. - Ống đong 20 - 50 ml có chia độ.- Ống nghiệm. - Kéo.2. Hóa chất:- Nước sạch. - Cồn.3. Mẫu thực vật để chiết sắc tố.- Lá xanh tươi. - Lá có màu vàng.- Các loại quả có màu đỏ: Gấc, hồng.- Các loại củ có màu đỏ vàng: Cà rốt, nghệIII. Tiến trình dạy học:1. Ổn định lớp:2. Kiểm tra bài cũ : Trình bày các con đường hô hấp ở thực vật.3. Bài mới:- Chia lớp thành 4 nhóm:a.Thí nghiệm 1: diệp lục.Cân khoảng 0.2g các mẫu lá đã loại bỏ cuống lá và gân chính....