DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/4

Bai 13 Sinh Hoc 11 can ban

Upload: LinhHonCuaGio.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1281|Tải về: 2

Ngày dạy:Ngày soạn:Tiết: Bài 13: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔITI. Mục tiêuSau khi học xong bài này học sinh cần phải:- Làm được thí nghiệm phát phát hiện diệp lục và carôtenôit.- Xác định được diệp lục trong lá, carôtenôit trong lá già, trong quả và trong củ.II. Chuẩn bị:1. Dụng cụ:- Cố